Technisch VvE Beheer

Technisch VvE Beheer van het appartementencomplex omvat de volgende activiteiten:

 • Start werkzaamheden (groot onderhoud)
  • opstellen van de Nulmeting/Technisch Meerjarenplan (vervaardigen van een onderhoudsoverzicht van het gebouw) volgens de NEN 2767 norm.
 • Planmatig onderhoud:
  • opstellen van de benodigde technische specificaties van de uit het Technisch Meerjarenplan opgevoerde groot onderhoud posten;
  • in samenspraak selecteren van aannemers/ firma’s;
  • opstellen en verzenden van offerteaanvragen voor het groot onderhoud;
  • beoordelen en vergelijken van offertes;
  • uitbrengen van een gunningadvies;
  • houden van een aanvangsvergadering met de door de Vereniging van Eigenaren gekozen aannemer, ten kantoren van het bouwkundige bureau;
  • verzorgen van de opleverkeuring;
  • jaarlijks bijwerken van het Technisch Meerjarenplan, eventueel na uitvoeren van groot onderhoud;
  • 4 jaarlijkse herinspectie.
 • Aanvullende werkzaamheden:
  • controleren en beoordelen tijdens de uitvoering van het groot onderhoud;
  • vaststellen van de wijze van uitvoering van het klein onderhoud;
  • beoordelen van het uitgevoerde klein onderhoud;
  • afstemmen van werkzaamheden met de lokale overheden;
  • bijwonen van de Vergadering van Eigenaren;
  • invulling geven aan bouwkundige vraagstukken anders dan hiervoor benoemd.

*Rietberg Administratie heeft voor de in deze module genoemde werkzaamheden een raamovereenkomst met een bouwkundig ingenieursbureau waarmee u rechtstreeks een overeenkomst aangaat. Op deze module is de DNR2005 van toepassing (standaard regeling voor het sluiten van overeenkomsten tussen adviseurs en opdrachtgevers).