Bestuurlijk en Secretarieel VvE Beheer

Bestuurlijk en Secretarieel VvE Beheer omvat de volgende activiteiten:

 • organiseren van één algemene ledenvergadering:
 • vervaardigen van de agenda;
  • verzamelen/opstellen van vergaderstukken;
  • verzenden van de vergaderoproep;
  • vervaardigen van stembiljetten;
  • verstrekken presentielijst;
  • opstellen van notulen;
 • archiveren van alle historische stukken volgens de wettelijke bewaartermijn;
 • laten ondertekenen van gebruikersverklaringen;
 • informeren van nieuwe leden;
 • toezicht houden op naleving van reglementen;
 • adviseren aan het Bestuur;
 • bijhouden inschrijving Kamer van Koophandel.